EN ESTE MOMENTO ESTAMOS ABIERTOSEN ESTE MOMENTO ESTAMOS CERRADOS
ABIERTOCERRADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN
Biblioteca del museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Antología de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo al claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Lunes y festivos cerrado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Arqueoloxía do noroeste peninsular en tempos de Nós

Arqueoloxía do noroeste peninsular en tempos de Nós

 • Autor
  VV. AA.
 • Publica
  Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
 • Autor
  VV. AA.
 • Año de publicación
  2020
 • Páginas
  150
 • ISBN
  978-84-453-5359-2
 • Precio
  15.00€

Prólogo 11

Xulio Rodríguez González

Avelino Rodríguez González

Nós e a Prehistoria de Galicia: entre o Paleolítico e a Idade do Bronce 19

José María Eguileta Franco

A Xeración Nós, con Cuevillas á fronte, iniciou o coñecemento científico da cultura castrexa 43

Francisco Calo Lourido

No centenario da Xeración NósFlorentino López Cuevillas e a investigación sobre a ourivaría prehistórica do noroeste peninsular 55

Bieito Pérez Outeiriño

Don Florentino López-Alonso Cuevillas colaborador sobre o mundo romano na revista Nós 77

Francisco Fariña Busto

López Cuevillas, etnógrafo 85

Xosé C. Sierra Rodríguez

A arqueologia no Norte de Portugal e a sua relação com a «Xeración Nos» (1920-1940) 103

Teresa Soeiro

A arqueoloxía na Coruña: cara aos tempos de Nós  119

José María Bello Diéguez

Sobre a arqueoloxía lucense nos tempos de Nós 137

Felipe Arias Vilas

A arqueoloxía na provincia de Pontevedra nos tempos de Nós 143

Antonio de la Peña Santos