EN ESTE MOMENTO ESTAMOS ABIERTOSEN ESTE MOMENTO ESTAMOS CERRADOS
ABIERTOCERRADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN
Biblioteca del museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Antología de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo al claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Lunes y festivos cerrado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Santomé. Conjunto Arqueológico Natural

Santomé. Conjunto Arqueológico Natural

 • Autor
  VV. AA.
 • Publica
  Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
 • Autor
  VV. AA.
 • Año de publicación
  2019
 • Páginas
  154
 • ISBN
  978-84-453-5334-9
 • Precio
  11.00€

Presentación     15

Santomé e o seu espazo    17

AS ORIXES DE SANTOMÉ

Cambio de Era-primeira metade do século I d. C.   19

O ESPLENDOR ALTOIMPERIAL DO CASTRO E DO POBOADO EXTRAMUROS

Mediados do século I d. C.-mediados do século II d. C.    21

AS DOMUS DE ATRIO BAIXOIMPERIAIS OU TARDORROMANAS

Mediados do século III d. C.-comezos do século V d. C.   24

A casa e a vida cotiá  29

OS MATERIAS DE CONSTRUCIÓN: PEDRA, BARRO E METAL 32

O material en pedra          32

O material latericio 32

O material metálico: ferro e bronce        33

Elementos e ferramentas de construción       33

Sistemas mecánicos de peche (Ars clostaria)            33

O INSTRUMENTUM DOMESTICUM: ALIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN          34

A cociña e a preparación dos alimentos  34

O ferro    34

Vaixela metálica en bronce: coadores e sítulas        34

Vaixela cerámica 35

Pratos/cazolas con feluxe    35

Olas de cociña con feluxe e carbonización 35

Morteiros       36

A almacenaxe        36

Cerámica de almacenaxe         36

Olas globulares de mediano tamaño con pé resaltado     36

Grandes recipientes  37

Tapadeiras        38

O servizo de mesa  38

Bronce    38

Cerámica fina     38

Vidro      39

Cerámica común 40

A iluminación: lucernas cerámicas e lámpadas de vidro 41

A economía        43

O APROVEITAMENTO DO CAMPO E DO RÍO   45

A explotación agropecuaria e a pesca     45

A ACTIVIDADE TÉXTIL E METALÚRXICA       47

A actividade téxtil  47

A actividade metalúrxica de reparación   48

PESOS E MEDIDAS      48

A CIRCULACIÓN MONETARIA  49

A DINÁMICA COMERCIAL       50

Época de Augusto-Tiberio. Primeiro terzo do século I d. C.     51

Época de Claudio-Nerón. Segundo terzo do século I d. C.       51

A promoción romanizadora flavia (69-86) 52

Os séculos II e III d. C.    52

Os séculos IV e V d. C.     53

A Sociedade       55

A REPRESENTACIÓN DO PODER        57

APARENCIA EXTERNA, ADORNO E VESTIMENTA PERSOAL COTIÁ   58

Fíbulas        59

Fíbula tipo Alésia          59

Fíbulas tipo Aucissa      59

Fíbulas anulares en «omega»   59

Fíbula tipo Transmontano        60

Fibelas de cinto     60

Pulseiras ou brazaletes     60

Alfinetes e espirais do cabelo      61

Pendentes, aneis e cabuxóns de vidro    61

Colares: doas de pasta vítrea, bronce e acibeche        62

RELIXIÓN E SUPERSTICIÓN    63

XOGOS  64

ESCRITURA E CORRESPONDENCIA     65

MEDICINA E HIXIENE   66

Catálogo de pezas     69

Bibliografía         148