EN ESTE MOMENTO ESTAMOS ABIERTOSEN ESTE MOMENTO ESTAMOS CERRADOS
ABIERTOCERRADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN
Biblioteca del museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Antología de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo al claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Lunes y festivos cerrado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Un fidalgo galego no cambio de século. Pedro Ventura e o Pazo de Fontefiz

Un fidalgo galego no cambio de século. Pedro Ventura e o Pazo de Fontefiz

 • Autor
  Paz Leirós de la Peña
 • Publica
  Grupo Marcelo Macías
 • Autor
  Paz Leirós de la Peña
 • Año de publicación
  2015
 • Páginas
  222
 • ISBN
  978-84-88522-32-0
 • Precio
  10.00€

1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                                   

1. 1. OBXECTIVOS. FONTES                                                                                                                      

1. 2. OS PERSONAXES, O ESPAZO E O TEMPO                                                                                

2. O DERRADEIRO SEÑOR DE FONTEFIZ (1775 – 1866)                                                       

2. 1. Introducción                                                                                                                                      

2. 2. O cambio de século: 1800                                                                                                            

2. 3. Biografía                                                                                                                                            

2. 4. Señor de Fontefiz                                                                                                                            

2. 5. Galego e ilustrado                                                                                                                            

2. 6. Participación na política                                                                                                                

3. A CASA DE FONTEFIZ                                                                                                                        

3. 1. ORIXE DA CASA DE FONTEFIZ. OS PROTAGONISTAS                                                          

3. 2. PATRIMONIO E MODO DE VIDA                                                                                                    

1. Formación do patrimonio                                                                                                                    

2. Consolidación do dominio: compras, dotes                                                                                    

3. Modo de vida                                                                                                                                        

3. 3. O SÉCULO XIX: A FIDALGUÍA NUNHA ÉPOCA DE CAMBIOS                                              

1. O patrimonio                                                                                                                                        

2. Dificultades do século XIX: rateos e redencións                                                                          

3. O réxime de parcería e a explotación directa: Arxeriz, Nande e Fontefiz                            

4. ACTIVIDADE POLÍTICA DE PEDRO VENTURA DE PUGA                                                       

4. 1. A POLÍTICA MUNICIPAL: REXEDOR PERPETUO EN OURENSE                                      

4. 2. A GUERRA DE INDEPENDENCIA EN GALICIA                                                                            

1. O ano 1808                                                                                                                                            

2. A invasión de Galicia                                                                                                                            

3. A Xunta Superior de Subsidios, Armamento e Defensa                                                            

4. Secretary to the Spanish Junta en Londres                                                                                    

5. Deputado a Cortes en representación da Xunta Superior                                                          

6. Comisión a Puebla de Sanabria: a situación do exército                                                          

7. Inspector de alarmas                                                                                                                              

4. 3. PARTICIPACIÓN NO RÉXIME LIBERAL                                                                                    

1. Trienio Liberal: deputado en 1821                                                                                                  

2. O retorno do Absolutismo                                                                                                                

3. Réxime Liberal                                                                                                                                        

4. Comisario de millóns (1834)                                                                                                            

5. Deputado en Cortes (1834-1836)                                                                                                    

6. Comisionado Rexio para a agricultura na provincia de Ourense (1849)                              

5. PENSAMENTO ECONÓMICO E POLÍTICO: ESCRITOS SOBRE GALICIA                             

1. Orixe e facultades do Reino de Galicia (1817)                                                                                

2. Informe sobre Galicia para a Real Xunta de Comercio (1832)                                                

3. Memoria sobre Galicia presentada ante a Real Sociedade Económica de Santiago (1843) 

6. CONCLUSIÓN: DE SEÑOR A PROPIETARIO                                                                               

7. ÁRBORES XENEOLÓXICOS                                                                                                                 

8. ANEXOS: 

Anexo 1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DA GUERRA DE INDEPENDENCIA                  

Anexo 2. ESCRITOS SOBRE GALICIA: Orixe e facultades do Reino de Galicia (1817)

BIBLIOGRAFÍA