NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

A catalogación do Patrimonio Cultural. Discurso histórico e ordenación do territorio. A Limia Alta

A catalogación do Patrimonio Cultural. Discurso histórico e ordenación do territorio. A Limia Alta

www.altalimia.org

Nesta web poderase acceder a todo o catálogo con diferentes campos de busca: etapa histórica, tipoloxía, estilo, concello, parroquia ou lugar. A catalogación abrangue o territorio dos concellos de Xinzo de Limia, Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás, Sarreaus, Porqueira, Os Blancos, Trasmiras e Baltar, integrados todos eles na comarca natural da Limia Alta, no sueste da provincia de Ourense.

Todos os bens catalogados están xeolocalizados, coa súa contorna de protección teórica (decreto 232/2008) e práctica, formando núcleos, se procede, ou creando polígonos irregulares facilmente identificables no territorio a partir do parcelario catastral e das ortofotos do SIXPAC.