NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Biblioteca

Biblioteca

Fondo bibliográfico Fondo bibliográfico

O fondo bibliográfico que se recolle neste catálogo é basicamente de monografías, aínda que inclúe algunhas pulicacións periódicas e parte da colección da Biblioteca da Comisión de Monumentos, que pouco a pouco iremos incorporando na súa totalidade. As referencias tanto da colección de periódicas, moi rica por número de títulos e pola súa calidade, como de outros fondos que constitúen a nosa biblioteca, poden ser consultados no propio Centro nas bases de datos coas que contamos.

Acceso o fondo bibliográfico