NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

25 anos. 250 Pezas do Mes. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

25 anos. 250 Pezas do Mes. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

 • Autor
  AA. VV.
 • Publica
  Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
 • Autor
  AA. VV.
 • Ano de publicación
  2024
 • Idiomas
  Galego
 • Páxinas
  555
 • ISBN
  978-84-453548-10
 • Prezo
  31.00€
ÍNDICE DE PEZAS
Biface da Regata......................................................................................................................................................... 21
Biface de Trasalba ...................................................................................................................................................... 23
Punta levallois............................................................................................................................................................. 25
Punta solutrense........................................................................................................................................................... 27
Poutada ....................................................................................................................................................................... 29
Picos camposanquenses............................................................................................................................................... 31
Pezas líticas puídas...................................................................................................................................................... 35
Machado puído da Mota pequena de Monte Albán..................................................................................................... 39
Ofrenda fundacional do túmulo M5 de Outeiro de Cavaladre .................................................................................... 41
Once puntas de frecha do túmulo M5 de Outeiro de Cavaladre ................................................................................. 43
Micrólitos .................................................................................................................................................................... 47
Esferoide perforado...................................................................................................................................................... 51
Colar de doas discoides da mámoa M2 de San Bieito.................................................................................................. 53
Brazal de arqueiro ........................................................................................................................................................ 55
Xerra cerámica.............................................................................................................................................................. 57
Vasillas da Lavandeira.................................................................................................................................................. 59
Estatua-menhir de Vilar de Santos................................................................................................................................ 61
Estela de Castrelo do Val............................................................................................................................................... 63
Punta palmela................................................................................................................................................................ 65
Vaso da idade do Bronce de Pardollán ......................................................................................................................... 67
Vaso e cazola da Idade do Bronce................................................................................................................................. 69
A Cista da Forxa ............................................................................................................................................................ 71
Punta de lanza do Bronce Final...................................................................................................................................... 73
Espada de Mouruás......................................................................................................................................................... 75
Botón da Urdiñeira.......................................................................................................................................................... 77
Sementes do castro de Trelle.......................................................................................................................................... 79
Molde de fundición......................................................................................................................................................... 81
Forno cerámico............................................................................................................................................................... 83
Ola do castro de Coto do Mosteiro................................................................................................................................. 85
Conxunto de materiais do castro da Saceda .................................................................................................................. 87
Arracada de Vilar de Santos .......................................................................................................................................... 89
Tortas de fundición ........................................................................................................................................................ 91
Fusaiolas......................................................................................................................................................................... 93
Tenaces............................................................................................................................................................................ 95
Mango de madeira de coitelo.......................................................................................................................................... 97
Moldes de alfnetes.......................................................................................................................................................... 99
Ola da Cidade de San Cibrao de Las ............................................................................................................................ 101
Figura zoomorfa ........................................................................................................................................................... 103
Brazalete........................................................................................................................................................................ 105
Puñal de antenas ........................................................................................................................................................... 107
Sedente de Pedrafta ...................................................................................................................................................... 109
Cabeza dun verrón......................................................................................................................................................... 111
Amarradoiro...................................................................................................................................................................113
Pedra de toque................................................................................................................................................................115
Tríscele calado............................................................................................................................................................... 117
Morteiro de Saturninus.................................................................................................................................................. 119
Pela de barro.................................................................................................................................................................. 121
Puñal tipo Miraveche-Monte Bernorio......................................................................................................................... 123
Moeda da Caetra ........................................................................................................................................................... 125
Vaso cilíndrico .............................................................................................................................................................. 127
Ola do castro de San Cibrao de Las.............................................................................................................................. 129
Muíño circular............................................................................................................................................................... 131
Cabeza de guerreiro de Rubiás..................................................................................................................................... 133
Guerreiro de Armea....................................................................................................................................................... 135
Lucerna ......................................................................................................................................................................... 137
Ara a Reve Anabaraeco ................................................................................................................................................. 139
Torso de guerreiro ......................................................................................................................................................... 141
Pote fundacional............................................................................................................................................................ 143
Vidro millefori............................................................................................................................................................... 145
Chave romana................................................................................................................................................................ 147
Cerámica marmorata ..................................................................................................................................................... 149
Áureo de Claudio........................................................................................................................................................... 151
Cuncas vítreas de costelas ............................................................................................................................................. 153
Estela funeraria do Muíño de San Pedro ...................................................................................................................... 155
Cerámica tipo Clunia .................................................................................................................................................... 157
Cunca de terra sigillata sudgálica decorada................................................................................................................. 159
Prato de terra sigillata sudgálica .................................................................................................................................. 161
Unguentarium de corpo piriforme................................................................................................................................ 163
Figa romana .................................................................................................................................................................. 165
Cerámica bracarense .................................................................................................................................................... 167
Denario de Vespasiano ................................................................................................................................................. 169
Taboleiro de xogo ......................................................................................................................................................... 171
Piqueta de tenda de campaña........................................................................................................................................ 173
Tenaces para extraccións dentais.................................................................................................................................. 175
Vidro con inscrición...................................................................................................................................................... 177
Portapenacho de casco.................................................................................................................................................. 179
Estatua romana.............................................................................................................................................................. 181
Pedra castrexa calada.................................................................................................................................................... 183
Obxectos de perfume romanos .................................................................................................................................... 185
Aguia de Rubiás ........................................................................................................................................................... 187
Fíbula de Casaio ........................................................................................................................................................... 189
Anel romano de Allariz ................................................................................................................................................ 191
Instrumental cirúrxico.................................................................................................................................................. 193
Fíbula con esmalte ....................................................................................................................................................... 195
Pesos de rede ................................................................................................................................................................ 197
Vaso votivo ................................................................................................................................................................... 199
Sítulas ........................................................................................................................................................................... 201
Tabula de Castromao .................................................................................................................................................... 205
Ara a Lar Ocaelaego...................................................................................................................................................... 207
Ara a Cibeles ................................................................................................................................................................ 209
Cerámica común romana ............................................................................................................................................. 211
Camafeo «de imitación» das Burgas ............................................................................................................................ 213
Cunca «de imitación» de paredes fnas emeritenses...................................................................................................... 215
Campaíña (tintinnabulum)............................................................................................................................................ 217
Estatuíña de Mercurio................................................................................................................................................... 219
Placa decorativa de Amiadoso ..................................................................................................................................... 221
Vaso .............................................................................................................................................................................. 223
Estatua de Dionysos e Ampelos ................................................................................................................................... 225
Caixa para selo de época romana................................................................................................................................. 227
Acubillo de moedas romanas de prata. Antoninianos ................................................................................................. 229
Mosaico romano........................................................................................................................................................... 231
Mosaico da Cigarrosa. Historia dun achado ............................................................................................................... 233
Cama de bocado de cabalo........................................................................................................................................... 235
Balanza romana............................................................................................................................................................ 237
Stylus............................................................................................................................................................................. 239
Morteiro ....................................................................................................................................................................... 241
Dolium.......................................................................................................................................................................... 243
Phalera ........................................................................................................................................................................ 245
Fíbula............................................................................................................................................................................ 247
Placa de cinto................................................................................................................................................................ 249
Coitelo tipo Simancas ................................................................................................................................................... 251
Placa de cinto tipo Santomé ......................................................................................................................................... 253
Vidro gravado................................................................................................................................................................ 255
Sólido de Honorio ......................................................................................................................................................... 257
Amuleto con moedas .................................................................................................................................................... 259
Broche de cinto.............................................................................................................................................................. 261
Lápida de San Pedro de Rocas...................................................................................................................................... 263
Ara de San Pedro de Rocas ........................................................................................................................................... 265
Relevo decorativo ......................................................................................................................................................... 267
Ventá de Reza Vella....................................................................................................................................................... 269
Capitel prerrománico.................................................................................................................................................... 271
Relevo da epifanía ....................................................................................................................................................... 273
Peza de xogo de marfl ................................................................................................................................................. 275
Capitel románico.......................................................................................................................................................... 277
Estatua do rei David .................................................................................................................................................... 279
Campa sepulcral........................................................................................................................................................... 281
Escultura de Nosa Señora do Refuxio.......................................................................................................................... 283
Cristo románico con esmalte........................................................................................................................................ 285
Diñeiro de Afonso IX................................................................................................................................................... 287
Acubillo monetario de Monte Rego............................................................................................................................. 289
Xerra de cerámica pintada medieval ........................................................................................................................... 291
Píxide............................................................................................................................................................................ 293
Xerriña cerámica .......................................................................................................................................................... 295
Pinxante de arnés ......................................................................................................................................................... 297
Fragmento do paramento de peche do coro medieval da catedral de Ourense ............................................................ 299
Xerra cerámica............................................................................................................................................................... 301
Estatua de Santa Eufemia ............................................................................................................................................. 303
Capitel do lavatorio dos pés.......................................................................................................................................... 305
Matriz de selo do concello de Allariz ........................................................................................................................... 307
Cristo gótico................................................................................................................................................................. 309
Fuste de San Francisco.................................................................................................................................................. 311
Fragmento de tríptico coa representación da Virxe gloriosa......................................................................................... 313
Santiago peregrino de acibeche ................................................................................................................................... 315
Campa sepulcral de Jan Feijoo..................................................................................................................................... 317
Conxunto de incensarios góticos ................................................................................................................................. 319
Servidor de bombarda .................................................................................................................................................. 321
Prato de Montelupo...................................................................................................................................................... 323
Cruz procesional........................................................................................................................................................... 325
Cruz procesional con esmaltes..................................................................................................................................... 327
Libro Preclarissimum mathematicarum opus............................................................................................................. 329
Libro Explicación aos Salmos..................................................................................................................................... 331
Libro Tratado de Arquitectura de Sebastián Serlio. Il terzo libro............................................................................... 333
Cadro da crucifxión...................................................................................................................................................... 335
Relevo da Imposición da casula a Santo Ildefonso..................................................................................................... 337
Taboleiro de coro......................................................................................................................................................... 339
Porta de tríptico, do Mestre de Sobrado...................................................................................................................... 341
Escultura de Santa Catarina de Alexandría................................................................................................................. 343
Campaíñas litúrxicas.................................................................................................................................................... 345
Cruz procesional renacentista...................................................................................................................................... 347
Escultura de Inmaculada de Juan de Juni ................................................................................................................... 349
Fragmento da traza de coro da catedral de Ourense.................................................................................................... 351
Biblia sacra.................................................................................................................................................................. 353
Escudo de Ourense...................................................................................................................................................... 355
Escultura de San Diego de Alcalá................................................................................................................................ 357
Bacín............................................................................................................................................................................ 359
Cunca de Talavera ....................................................................................................................................................... 361
Porcelanas chinesas ..................................................................................................................................................... 363
Sagrario portátil............................................................................................................................................................ 365
Escudo de armas dos Novoa......................................................................................................................................... 367
Figura do bo pastor ...................................................................................................................................................... 369
Táboa de coro coa adoración dos pastores................................................................................................................... 371
Escultura de cabaleiro orante....................................................................................................................................... 373
Escudo de armas do bispo Zúñiga Sotomayor............................................................................................................. 375
Elemento arquitectónico da ermida da Nosa Señora do Posío ................................................................................... 377
Relevo dos desposorios da Virxe................................................................................................................................. 379
Oito escudos de Carlos II............................................................................................................................................. 381
Folla de grao do Padre Feijoo ...................................................................................................................................... 383
Guadamecí.................................................................................................................................................................... 385
Espadas modernas. Séculos XVII ao XX .................................................................................................................... 387
Tarros de botica ........................................................................................................................................................... 391
Cadro cunha pasaxe da vida de San Bieito.................................................................................................................. 393
Albarelo da farmacia do colexio Santiago Apóstolo S. I. de Monterrei ..................................................................... 397
Caderno de debuxos do Padre Sarmiento.................................................................................................................... 399
Virxe de Trapani ......................................................................................................................................................... 401
Escultura de anxo músico............................................................................................................................................ 403
Reloxo de peto Windmills .......................................................................................................................................... 405
Algunhas edicións do Quixote do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense........................................................ 407
Prancha de gravado do Santo Cristo de Ourense........................................................................................................ 409
Retrato de Frei Diego Fermín de Vergara .................................................................................................................. 411
Escultura de Santiago peregrino ................................................................................................................................ 413
«Escaparate» coas imaxes de San Xoaquín e Santa Ana ........................................................................................... 415
Bolsa de corporais ...................................................................................................................................................... 417
Escultura da Virxe do Carme....................................................................................................................................... 419
Colección de fusís........................................................................................................................................................ 421
Medalla conmemorativa da voda dos príncipes Carlos e María Luísa ....................................................................... 425
Libro De varia commensuración de Juan de Arphe y Villafañe ................................................................................. 427
Prancha de gravado de San Rosendo bispo................................................................................................................. 429
Zanfona ....................................................................................................................................................................... 431
Icono............................................................................................................................................................................ 433
Ponderal de vasos encaixados...................................................................................................................................... 435
Cáliz............................................................................................................................................................................. 437
Abano chinés ............................................................................................................................................................... 439
Mapa de Fontán............................................................................................................................................................ 441
Mancerina..................................................................................................................................................................... 443
Fonte de Sargadelos ..................................................................................................................................................... 445
Pedra litográfca............................................................................................................................................................. 447
Daguerrotipo................................................................................................................................................................. 449
Paisaxe da ponte de Ourense........................................................................................................................................ 451
Vista xeral de Ourense.................................................................................................................................................. 453
Frasco de pólvora ......................................................................................................................................................... 455
Proxectil........................................................................................................................................................................ 457
Retrato de Paz Novoa ................................................................................................................................................... 459
Retrato fotográfco de Emilio Castelar........................................................................................................................... 461
Debuxo dunha mariscadora por Joaquín Araujo Ruano................................................................................................ 463
Xornal El Gracioso ....................................................................................................................................................... 465
Retrato de don José Lorenzo.......................................................................................................................................... 467
Álbum fotográfco da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense...................................................................... 469
Mercurio e Argos, copia de Velázquez por Ramón Parada Justel.................................................................................. 471
Paisaxe dos arredores de Madrid .................................................................................................................................. 473
Colgante «sapo»............................................................................................................................................................. 475
Pote. Modelo nº 5 .......................................................................................................................................................... 477
O recordo das xoias ....................................................................................................................................................... 479
Retrato de Alfredo Nan de Allariz.................................................................................................................................. 481
Retrato de Alfredo Nan................................................................................................................................................... 483
Dúas fotografías do aviador Piñeiro. Ribadavia, 1913 .................................................................................................. 485
Exploradores do río Loña. Ca. 1914. ............................................................................................................................. 487
Debuxos por Xesús R. Corredoira ................................................................................................................................. 489
Caricatura de Risco por Castelao ................................................................................................................................... 491
Pía de auga bendita ........................................................................................................................................................ 493
A revista Nós e o museo.................................................................................................................................................. 495
Visión da xeración Nós nas ciencias naturais ................................................................................................................ 497
Fotografía da alameda do Concello ............................................................................................................................... 499
Revista Arquivos do Seminario de Estudos Galegos..................................................................................................... 501
Cuevillas e a xeira de Deza............................................................................................................................................ 503
Mural modernista. Jesús Soria....................................................................................................................................... 505
Vista de Praga por Vicente Risco................................................................................................................................... 507
Busto de Marcelo Macías .............................................................................................................................................. 509
Foto-postal do parque de San Lázaro ............................................................................................................................ 511
Fotografía antiga das termas da Chavasqueira .............................................................................................................. 513
Fotografía da Cruz de Montealegre................................................................................................................................ 515
Fotografía do xardín do Posío........................................................................................................................................ 517
Colección de debuxos. Doazón de José Manuel Valencia Sotelo ................................................................................. 521
A dona do museo por Acisclo Manzano........................................................................................................................ 523
A creación por Xaime Quesada..................................................................................................................................... 525
Colección SEGA (serigrafías de arte)........................................................................................................................... 527
Máscaras de teatro......................................................................................................................................................... 529
Escultura de Xitana errante .......................................................................................................................................... 531
Proxecto museográfco do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. O Territorio................................................. 533
Proxecto museográfco do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. A Cidade .................................................... 535
Proxecto museográfco do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. O Edifcio ................................................... 537
Índice toponímico........................................................................................................................................................ 539
Doadores/as.................................................................................................................................................................. 555