NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Boletín Auriense. Tomo LIII

Boletín Auriense. Tomo LIII

 • Autor
  AA. VV.
 • Publica
  Grupo Marcelo Macías
 • Autor
  AA. VV.
 • Ano de publicación
  2023
 • Idiomas
  Español
  Galego
 • Páxinas
  440
 • ISBN
  0210-8445
 • Prezo
  16.00€

ÍNDICE

EDITORIAL ….................................................................................................................................................................................... 9

O CASTRILLÓN (LAROUCO-OURENSE): Un depósito funerario inédito da idade de Ferro do NW ibérico

Martiño Xosé Vázquez Mato

Fernando Serrulla Rech

João Fonte ….................................................................................................................................................................................. 11

UNHA NOVA XEOGRAFÍA PARA A PLÁSTICA DA IDADE DO FERRO NO NOROESTE HISPÁNICO: “OS CASTROS” DE ORÓNS (VIMIANZO, A CORUÑA)

Manual Lestón Gómez

José Suárez Otero …....................................................................................................................................................................... 29

A PROPÓSITO DEL PRETENDIDO ASTURIANISMO DE LOS RESTOS PRERROMÁNICOS DE FRANCELOS (Ribadavia, Ourense)

Juan Carlos Rivas Fernández …....................................................................................................................................................... 61

LOEDA: DE COTO MONÁTICO DE OSEIRA A JURISDICCIÓN. 99 ANOS DE PLEITO

Rodrigo Pousa Diéguez …............................................................................................................................................................... 99

AS EPÍGRAFES MEDIEVAIS DA IGREXA DE SAN PEDRO DA MEZQUITA. ESTUDO E VALORACIÓN

Bieito Pérez Outeiriño …............................................................................................................................................................... 147

ARQUEOLOXÍA MEDIEVAL EN GALICIA. DAS ORIXES Ó SÉCULO XXI

Francisco Fariña Busto

José Suárez Otero …..................................................................................................................................................................... 195

EL COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE BRAGANÇA (PORTUGAL), A TRAVÉS DE ALGUNOS DOCUMENTOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID

Justo Carnicero Méndez-Aguirre ….............................................................................................................................................. 227

MORADAS LABREGAS, CASETOS, PAZOS E REITORAIS: A VIVIENDA DA COMARCA DE ORDES DURANTE OS SÉCULOS XVIII E XIX

Francisco M. Sandoval Verea ….................................................................................................................................................... 249

ESCRITOS, IDEOLOXÍA E MORTE DE RUIZ DE PADRÓN (1757-1823): EN LEMBRANZA DO BICENTENARIO DO SEU PASAMENTO

Jesús de Juana López …................................................................................................................................................................ 285

OS PRIMEIROS OURENSÁNS NA COMPAÑÍA DE GARDAS MARIÑAS. O CASO DE FRANCISCO ANTONIO DE TOUBES Y ORDOÑEZ

Iván Fernández Pérez

Carlos Viscasillas Vázquez …......................................................................................................................................................... 317

A PROVINCIA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE DO TRIENIO LIBERAL (1822-1823). UNHA OLLADA BIOGRÁFICA AOS SEUS DEPUTADOS

Carlos Lozano González …............................................................................................................................................................ 331

LOS ARQUEÓLOGOS DE LOS PETROGLIFOS GALLEGOS, NUEVOS DATOS Y APORTACIONES DE LA SAGA SOBRINO

Ángel Núñez Sobrino …................................................................................................................................................................ 357

OS HÓRREOS OURENSÁNS

Carlos Regueira Méndez …........................................................................................................................................................... 399