NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Boletín Avriense. Tomo L

Boletín Avriense. Tomo L

 • Autor
  AA. VV.
 • Publica
  Grupo Marcelo Macías
 • Autor
  AA. VV.
 • Ano de publicación
  2020
 • Idiomas
  Galego
  Español
 • Páxinas
  484
 • ISBN
  I.S.S.N.
 • Prezo
  12.00€

CONTRIBUCIONES A LA HISTORIA DE LOS MOSAICOS ROMANOS DE A CIGARROSA: NOTICIAS EPISTOLARES DE LOS AÑOS 1890 Y 1909

Carlos Santos Fernández…………………………………………………………………………………….. 7

SABARDES, UN BUSTO DE PROCEDENCIA DESCOÑECIDA. UNHA NOVA EXPRESIÓN NA PLÁSTICA DA IDADE DE FERRO DO NOROESTE HISPÁNICO

J. Suárez Otero

M. Lestón Gómez…………………………………………………………………………………………….. 39

DEL SCRIPTOR PARTICULAR AL NOTARIO PÚBLICO: LOS ORÍGENES DEL NOTARIADO EN LA DOCUMENTACIÓN PRIVADA DE SANTA MARÍA DE MONTEDERRAMO

Sandra Piñeiro Pedreira …………………………………………………………………………………….. 97

LAS BIBLIOTECAS CIENTÍFICAS DE LA COMPAÑIA DE JESÚS: LAS FARMACIAS

Justo Carnicero Méndez-Aguirre ………………………………………………………………………. 129

EL PLAN DE ANTONIO PALACIOS COMO UN ECO HAUSSMANISTA EN OURENSE

Jesús Manuel García Díaz………………………………………………………………………………… 159

AS REDES CACIQUÍS NA OURENSE REPUBLICANA: OS EXEMPLOS DE LUIS ESPADA GUNTÍN E DIEGO BUGALLO PITA

Carlos Lozano González……………………………………………………………………………………… 189

AS ORIXES DO HÓRREO.

Eligio Rivas Quintas…………………………………………………………………………………………… 215

EL ARCAICO “BARCO DE DÚAS DORNAS” DEL RIO MIÑO EN SU TRAMO OURENSANO

Juan Carlos Rivas Fernández………………………………………………………………………………. 235

REMOENDO: ESTUDOS ENCOL DOS MUIÑOS DE GALICIA ATA O ANO 2020

Xosé Ramón Lema Bendaña

Monserrat Ortega González………………………………………………………………………………… 27

COMENTARIOS A LA FLORA DE GALICIA: XVIII.

Vicente Rodríguez Gracia y varios……………………………………………………………………….. 297

CORRESPONDENCIA ENTRE DON FEDERICO MACIÑEIRA E O NÚCLEO OURENSÁN DE NÓS

Fernando Pérez Sampedro

Francisco Fariña Busto………………………………………………………………………………………. 303

CATRO BIBLIOTECAS VALDEORRESAS E NOTICIAS DOUTRAS OURENSÁNS DO XVIII E PRINCIPIOS DO XIX

María José Sierra Rodríguez……………………………………………………………………………….. 325

TOPONIMIA E FLOCLORE POPULAR: O CASO DOS MOUROS

Noelia Valiño Vázquez………………………………………………………………………………………… 383

ALTARES VOTIVOS DEDICADOS AL DIOS LAR BEROBREUS EN EL MONTE DO FACHO (O HÍO, GALICIA). DE LO FORMAL A LO RITUAL

Thomas Schattner

J. Suárez Otero…………………………………………………………………………………………………… 399

ÍNDICE DE ARTIGOS, AUTORES E MATERIAS ANOS XXVI-L

Xosé Ramón Lema Bendaña………………………………………………………………………………… 443