NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Boletín Avriense. Tomo XLV

Boletín Avriense. Tomo XLV

 • Autor
  AA.VV.
 • Publica
  Grupo Marcelo Macías
 • Autor
  AA.VV.
 • Ano de publicación
  2015
 • Idiomas
  Galego
  Español
 • Páxinas
  406
 • ISBN
  I.S.S.N.
 • Prezo
  12.00€

“CASTRO NEMENZO”, UNA OLVIDADA PUNTA DE LANZA Y LOS INICIOS DEL BRONCE FINAL ATLÁNTICO EN EL NOROESTE HISPÁNICO

José Suárez Otero ……………………………………………………………….………………………….……….. 7

MINERÍA ROMANA EN TERRAZAS FLUVIALES DEL RÍO ARNOIA. La mina de O Viso en Ramirás

Juan Manuel González Carballo

Eduardo González Clavijo ……………………………………………………………………………………… 41

RITUALES, ASTRONOMÍA E HISTORIA: El supuesto calendario de la Galicia Celta

José Carlos Bermejo Barrera ……………………………………………………………….………………… 61

TESOURIÑO DE DIÑEIROS TORNESES NO MUSEO DE OURENSE

Purificación Rodríguez

Francisco Fariña …………………………………………….………………………………………..…………… 81

NUEVAS MARCAS GRABADAS EN LAUDAS MEDIEVALES DE BAIONA. PONTEVEDRA

Rosa Villar Quinteiro …………………………………………………………………………………………… 101

CERÁMICA VERMELLA DE AVEIRO NA CASA DO DEÁN (Santiago de Compostela). Unha aproximación tipolóxica

Verónica del Río Canedo

Xoel Rodríguez Martínez .………………………………………….………………………….……………… 119

A CASA REITORAL DE SAN LOURENZO DA PENA (CENLLE) RESTOS DUNHA OBRA ROMÁNICA DO S. XII-XIII

Clodio González Pérez ………………………..…………………………………………………….………….. 157

EL PRIMER IMPRESO DEL P. FEIJÓO: LA HOJA DE GRADOS

Justo Carnicero Méndez-Aguirre ………………………………………………………….……………….. 171

JUAN MANUEL PAZ NÓVOA. Datos para su biografía

Juan M. Moreno González ……………………………..…………………………………..………………… 215

NOTAS ENCOL DA BIOGRAFÍA DE DON JUAN DE LA COBA GÓMEZ

Francisco Fariña Busto

Mª José Sierra Rodríguez ………………………………………………………………………….………… 225

LOS VILLAMARÍN DE OURENSE. Siglos XVI y XVII

Mª Cruz Bangueses Cobela …………………………..…………………………………………….……….. 243

LOS VÁZQUEZ DE BEARIZ (OURENSE) NOTAS PARA SU HISTORIA

Carlos Viscasillas Vázquez ……………………………………….…………………………………………… 311

DOCUMENTACIÓN VATICANA INÉDITA SOBRE EL SACERDOTE BASILIO ÁLVAREZ Y SU PROCESO DE SUSPENSIÓN A DIVINIS

José Ramón Hernández Figueiredo ………………………….…………………………………………… 337

DA PROBABLE PRESENZA HISTÓRICA DO QUEBRAÓSOS EN GALICIA E OUTRAS ZONAS DO NW PENINSULAR A PARTIR DA TOPONIMIA

Rafael Romero Suances ……………………………….……………………………………………..……….. 371

DOS NUEVAS PLAGAS DE OURENSE: Arocatus Longiceps Stal, 1872 y Leptoglossus Occidentalis Heidemann, 1910

Manuel Roberto Doce Fernández

Xoana Rodríguez Romero

Juan Antonio De Jesús González

Rosa Aricia Rodríguez Romero

Vicente Rodríguez Gracia …………………….……………………………………………………………… 389

COMENTARIOS A LA FLORA DE GALICIA, XVI

Xoana Rodríguez Romero

Manuel Roberto Doce Fernández

Juan Antonio De Jesús González

Rosa Aricia Rodríguez Romero

Vicente Rodríguez Gracia …………………………….………….…………………………………………… 401