NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Boletín Avriense. Tomo XLVI

Boletín Avriense. Tomo XLVI

 • Autor
  AA. VV.
 • Publica
  Grupo Marcelo Macías
 • Autor
  AA. VV.
 • Ano de publicación
  2016
 • Idiomas
  Galego
  Español
 • Páxinas
  340
 • Prezo
  12.00€

BÉSTAS, CRUCES E LABIRINTOS. TIPOLOXÍA E CONSERVACIÓN DOS GRAVADOS DE PÉ DE MULA (SABAXÁNS, MONDARIZ)

Alberte Reboreda Carreira, Fernando Carrera Ramírez, Álvaro R. Arizaga Castro              9

O CASTRO DE ARMEA E A SÚA EVOLUCIÓN NA CULTURA CASTREXA: INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS 2011 a 2014

Celso Hugo Barba Seara, David Pérez López                                                                                59

A IGREXA DOS MOUROS OU O BOUZADOIRO, UN SINGULAR XACEMENTO ROMANO EN CABREIROÁ (VERÍN, OURENSE)

Eduardo-Breogán Nieto Muñiz, Alberte Reboreda Carreira                                                 103

CONJUNTO DE LUCERNAS PROCEDENTES DEL YACIMIENTO DE IRIA FLAVIA (PADRÓN, A CORUÑA)

Verónica del Río Canedo, Oria Ferreiro Diz, Sofía Cimadevila Iglesias                               143

ESTUDIO Y REFLEXIONES EN TORNO A UNA OBRA DEL MUSEO ARQUEOLÓXICO PROVINCIAL DE OURENSE

Javier Gándara Feijoo                                                                                                                      159

TALLERES COMARCALES DEL ROMANISMO ESCULTÓRICO OURENSANO: LOS ENTALLADORES DE ALLARIZ Y BAÑOS DE MOLGAS

Yolanda Barriocanal López                                                                                                            175

EL SEÑORÍO DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA EN GALICIA: LA ENCOMIENDA DE A BATUNDEIRA (SIGLOS XV-XVIII)

Rodrigo Pousa Diéguez                                                                                                                  203

FAMILIA Y PODER EN LA CASA DE LAGARIÑOS EN TIEMPOS DE DON ANTONIO DE VIVERO SUÁREZ DE NAVIA Y VILLAMIL (1628-1692)

Antonio Presedo Garazo                                                                                                               227

APUNTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE FRAY ANDRÉS VILLAGELIU, OFM, EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN GALICIA

José Ramón Hernández Figueiredo                                                                                           255

A AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE RIBADAVIA

César Llana                                                                                                                                       291

COMENTARIOS A LA FLORA DE GALICIA XVII

Vicente Rodríguez Gracia, Xusto Veloso Moreda, Xoana Rodríguez Romero Manuel, Roberto Doce Fernández, Juan Antonio De Jesús González, Rosa Aricia Rodríguez Romero                                                                                                                                             317

TINGUIDOS DE ORNAMENTALES EN OURENSE: CORYTHUCHA CILIATA (SAY, 1832), MONOSTEIRA UNICOSTATA (MULSANT & REY, 1852) Y STEPHANITIS PYRI (FABRICIUS, 1775)

Vicente Rodríguez Gracia, Juan Antonio De Jesús González, Rosa Aricia Rodríguez Romero, Manuel Roberto Doce Fernández, Xoana Rodríguez Romero                           325

RECENSIÓNS ERMELINDO PORTELA SILVA: DIEGO GELMÍREZ EL BÁCULO Y LA BALLESTA

José Carlos Bermejo Barrera                                                                                                        333