NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Biface. Trasalba. Amoeiro

Biface. Trasalba. Amoeiro

Setembro 2021
-
Vicente Rodríguez Gracia
Biface. Trasalba. Amoeiro
Biface. Trasalba. Amoeiro

O achado do que hoxe falamos é unha peza biface, atopada polo Sr. Augusto Veiga Rubianes en 1986, embutida nun muro, fóra de todo contexto, nos Chaos de Amoeiro.

Trátase dunha cuarcita de gran fino e de cor rosada, que configuraba un seixo rodado tallado por ambas as caras.Ten unha reserva do córtex orixinal, de cor beixe, polo anverso, duns 3 x 2 cm e non presenta reserva cortical polo reverso. A peza amosa múltiples extraccións con percusor duro e talvez brando, tendo un nervio central polo anverso, desde a reserva ao vértice. O talón está totalmente tallado con extraccións menores, así como os bordos.

Os bifaces eran empregados como útiles de uso múltiple: percusores, escavadores, punzóns, fíos, etc. Considéranse pezas típicas do Paleolítico Inferior e Medio, aínda que poden aparecer en varias facies do Musteriense e ata no Paleolítico Superior.