NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

A cista da Forxa. Vilariño das Touzas, Riós

A cista da Forxa. Vilariño das Touzas, Riós

Setembro 2014
-
Ana María Veiga Romero
A cista da Forxa. Vilariño das Touzas, Riós
A cista da Forxa. Vilariño das Touzas, Riós

A cista da Forxa e o enxoval que contiña, foi achado de maneira casual por don Secundino Vieito Tarrazo, veciño do lugar, nunha leira da súa propiedade en 1995 e depositada no Museo. Probablemente sexa unha cista de inhumación e, dadas as dimensións, o cadáver tería que estar en posición flexionada. No seu interior recolléronse os fragmentos de catro recipientes cerámicos de perfil troncocónico e fondo plano; dous conservaban a asa. Un deles foi analizado, obténdose unha cronoloxía de 1746-1523 a. C. do Bronce Inicial, ou do Bronce Medio. No interior dos catro recipientes atopouse abundante materia orgánica carbonizada que trala súa análise interpretouse como cervexa, polo que nos encontramos cos recipientes más antigos de Galicia con contido desta bebida. Por outra parte, o feito de utilizar diferentes alcohois en rituais funerarios, non deixa de ser común en moitas culturas, onde derramar viño ou bebelo formaba parte dos diferentes ritos e cerimonias que acompañaban tanto aos vivos coma aos mortos na súa viaxe ao alén.