NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Fusaiolas. Castro de San Cibrao de Las

Fusaiolas. Castro de San Cibrao de Las

Outubro 2019
-
Vicente Rodríguez Gracia
Fusaiolas. Castro de San Cibrao de Las
Fusaiolas. Castro de San Cibrao de Las

As fusaiolas son pezas de diferentes materiais, de forma máis ou menos circular, aplanadas e cunha perforación central. Están claramente unidas á industria téxtil prehistórica, protohistórica e histórica. A abundancia de fusaiolas indica abundancia da actividade de fiar. Usábanse na parte inferior do fuso, para obter co seu peso unha rotación regular na fía manual. Así a función da peza era equilibrar o fuso (péndulo), manter a velocidade de rotación e soster o fiado.

A decoración é moi variada -puntos, incisións, círculos concéntricos, raios, estrelas…- e sempre ou case sempre se sitúa no anverso ou cara superior (por ser a parte visible).

As dúas pezas que nos ocupan proceden do castro de San Cibrao de Las e foron exhumadas na escavación de 2003. Son dúas pezas modeladas en arxila e están decoradas.