NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Os Quixotes do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Os Quixotes do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Setembro 2018
-
Justo Carnicero Méndez-Aguirre
Os Quixotes do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Os Quixotes do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

A obra cume da literatura española é sen lugar a dúbida, El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha. Desde a súa primeira edición en Madrid (M. de Cuesta, en 1605, 312 fols.) unha infinidade incesante de edicións a sucederon. Cervantes publica esta obra –á que continuará a segunda parte, en 1615– rematando xa a súa vida, «xa cun pé no estribo», como lle escribe ao conde de Lemos na súa última carta. É pois unha obra de madurez.

Os catro exemplares que se custodian no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense son edicións moi interesantes bibliograficamente falando. Por orde cronolóxica, son tres do século XVIII (1741, 1771 e 1783) e un do XIX (1829), todos impresos en Madrid.

Malia non estar completa, podemos sinalar que, polo seu carácter histórico, filolóxico de edición crítica, artístico dos seus gravadores, tipógrafos, e incluso das súas encadernacións (vitela a de 1741, as outras tres pasta española, con lombo de pel) son fieis expoñentes da maior obra da literatura universal.