NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Paisaxe da ponte de Ourense. Antonio Cendón

Paisaxe da ponte de Ourense. Antonio Cendón

Setembro 2011
-
Francisco Fariña Busto e Cristina Rodríguez Rodríguez
Paisaxe da ponte de Ourense. Antonio Cendón
Paisaxe da ponte de Ourense. Antonio Cendón

O Museo Arqueolóxico provincial de Ourense ten unha especial dedicación cara aos documentos relacionados coa propia historia do núcleo onde ten a súa sede, ata o punto de que no seu proxecto museolóxico un dos eixes de articulación é a historia da cidade, a carón dos da historia do edificio e a do ámbito territorial da Provincia ao longo dos tempos.

Esta peza, a Ponte Maior de Ourense, incardínase nese proxecto e forma parte dun conxunto de tres elementos de características semellantes, paisaxes urbanas, que nos outros casos son unha vista xeral da cidade de Ourense dende Vista Fermosa e unha da Catedral, que semellan todos da mesma man e, coidamos, dunha mesma época, mediados do século XIX, dos que a peza que nos ocupa aparece firmada no lateral esquerdo: A. Cendón.