NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Placa de cinto. Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

Placa de cinto. Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

Febreiro 2019
-
Xulio Rodríguez González
Placa de cinto. Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé
Placa de cinto. Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé

 Coa presentación desta placa, o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense completa o ciclo de 200 Pezas do mes, unha actividade que vén realizando ininterrompidamente desde 1999, ao longo de 20 anos, e que naceu e se mantén co propósito de conservar, estudar e difundir as ricas e variadas colección deste museo, consolidando así un proxecto de gran dimensión social, ofrecendo múltiples horizontes interpretativos e novas dinámicas de aproximación e interpretación do patrimonio moble conservado nel.

O obxecto que inaugurou esta serie da Peza do Mes do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense no mes de febreiro de 1999, foi un coitelo «Tipo Simancas» procedente do Conxunto arqueolóxico-natural de Santomé.

Pois ben, vinte anos despois, volvemos sobre unha peza procedente do mesmo xacemento; nesta ocasión trátase dunha placa de cinto de forma rectangular, fabricada á cera perdida, con decoración calada de estilizacións de rolos vexetais, enmarcada nun friso de «sss» nos lados maiores e flanqueada nos extremos por liñas incisas. A presenza de catro soportes anelados pon de manifesto que a unión da placa á fibela se levaría a cabo por medio dunha bisagra. No reverso presenta dous botóns «arroblonados» para amarrar a placa ao material do cinto. Dadas as súas características, é de supor que a fibela sería das chamadas do tipo cornuda. 

Os compoñentes de cintos atopados, xunto co citado coitelo tipo «Simancas», asociados a outros elementos de arreo de cabalo documentados neste xacemento, manifestan a relevancia social do que foi o seu propietario e a súa posible pertenza a unha elite de certo prestixio no desempeño de importantes funcións administrativas, motivo polo que eran portadores de obxectos cunha forte carga simbólica que fai referencia á súa posición social.