NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Boletín Auriense. Tomo LI-LII

Boletín Auriense. Tomo LI-LII

 • Autor
  AA. VV.
 • Publica
  Grupo Marcelo Macías
 • Autor
  AA. VV.
 • Ano de publicación
  2022
 • Idiomas
  Español
  Galego
 • Páxinas
  496
 • ISBN
  0210-8445
 • Prezo
  16.00€

ÍNDICE

EDITORIAL ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

O PETRÓGLIFO DA BORNA: Unha revisión fotogramétrica

Antonio Costa Iglesias ………………………………………………………………………………………………………….. 11

RITUALIZACIÓN OU DESIGUALDADE SOCIAL?: O caso de Monte do Castro (Ribadumia – Pontevedra)

Rafael María Rodríguez Martínez …………………………………………………………………………………………. 39

VERBO DAS PEGADAS ARQUEOLÓXICAS DA RITUALIDADE

A estructura XXXII do castro de “O Facho”

José Suárez Otero

Rafael María Rodríguez Martínez

María Luisa Castro Lorenzo ………………………………………………………………………………………………….. 73

CORRECCIONES PUNTUALES A ALGUNOS EPÍGRAFES ROMANOS CONOCIDOS EN LA PROVINCIA DE OURENSE

Juan Carlos Rivas Fernández ………………………………………………………………………………………………. 133

OURENSE TARDORROMANO

Francisco Fariña Busto ……………………………………………………………………………………………………….. 171

OBJETO, IDENTIDAD Y MEMORIA. LOS ESTUDIOS SOBRE ARQUEOLOGÍA FUNERARIA TARDOANTIGUA Y ALTOMEDIEVAL EN GALICIA DESDE EL SIGLO XIX A NUESTROS DÍAS

Laura Blanco-Torrejón ………………………………………………………………………………………………………… 199

DANDO VOZ AL SILENCIO: Una revisión arqueológica del enigma jacobeo.

José Suárez Otero ………………………………………………………………………………………………………………. 225

SOBRE UNHA REPRESENTACIÓN CRISTOLÓXICA POUCO COÑECIDA NA IGREXA DE SAN PEDRO DA MEZQUITA

Bieito Pérez Outeiriño ………………………………………………………………………………………………………… 283

AGUIAR. LA EVOLUCIÓN DE UN TERRITORIO: De mandación a tenencia regia, y de señorío arzobispal a feudo de los Pimentel

Rodrigo Pousa Diéguez ………………………………………………………………………………………………………. 317

O SEIXIVAL: Apuntamentos históricos e etnográficos do concello de Gomesende

David Álvarez Núñez …………………………………………………………………………………………………………… 351

IGREXA DE SAN BENITO DE ALLARIZ: A obra do templo

Antonio Blanco Rodríguez ………………………………………………………………………………………………….. 383

EL DERROTERO DE FR. ANTONIO DE LA ASCENSIÓN, ORDENADO POR EL CONDE DE MONTERREY: (1602-1603)

Justo Carnicero Méndez-Aguirre ………………………………………………………………………………………… 393

NOTAS PARA UN CATÁLOGO DA PINTURA, IMAXINARÍA E RETABILÍSTICA DE SANTA EUFEMIA DO CENTRO (OURENSE)

María Rivo Vázquez ……………………………………………………………………………………………………………. 421

NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE EL COUTO MIXTO Y PARTE DE LA FRONTERA EN LA PROVINCIA DE OURENSE ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA

Julio Estrada Nérida ……………………………………………………………………………………………………………. 457

DÚAS SEMENTES, UN MESMO CULTIVO: O papel de Juana de Vega e Rosalía de Castro na creación do manicomio de Conxo

Noelia Valiño Vázquez ………………………………………………….……………………………………………………. 475