NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

O colar de doas discoides da Mámoa M2 de San Bieito (Lobios, Ourense)

O colar de doas discoides da Mámoa M2 de San Bieito (Lobios, Ourense)

Febreiro 2020
-
José Mª Eguileta Franco
O colar de doas discoides da Mámoa M2 de San Bieito (Lobios, Ourense)
O colar de doas discoides da Mámoa M2 de San Bieito (Lobios, Ourense)

As pezas discoides do colar proceden dunha escavación arqueolóxica realizada no concello de Lobios, no marco do proxecto de investigación Arqueoloxía na Baixa Limia: o encoro de Lindoso e o seu entorno. Tivo lugar no monumento megalítico que catalogamos como mámoa M2 de San Bieito (SBiM2), durante os anos 1988 e 1989.

As vinte e tres doas discoides, feitas con xisto, amosan unha grande uniformidade formal e nas súas dimensións. Os seus diámetros oscilan entre os 3 e os 4 mm, e as seccións máis anchas nunca sobresaen de 1 mm de espesor. Todas comparten unha morfoloxía discoidal circular, cunha perforación central que pode ser circular ou elíptica. Cómpre destacar que a localización de doas discoides nos monumentos tumulares do noroeste hispánico é moi escasa.