NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

O esferoide perforado do Valiño (Cartelle, Ourense)

O esferoide perforado do Valiño (Cartelle, Ourense)

Maio 2021
-
José María Eguileta Franco
O esferoide perforado do Valiño (Cartelle, Ourense)
O esferoide perforado do Valiño (Cartelle, Ourense)

Esta peza foi depositada no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense por Eladio Martínez Estévez e procedía dun túmulo da paraxe do Valiño (Terzas, Cartelle, Ourense). Polo achado casual da peza carecemos de atributos contextuais, agás a procedencia dun túmulo.

Os artefactos pulimentados perforados empregábanse nas mazas e tamén nas dobres sacholas como peso para axudar á súa funcionalidade. Non obstante, as características desta peza dificultan o sustento de que se empregara como maza de combate ou como peso de bastón de cavar. As reducidas dimensións da perforación central, 21 mm, parecen denotar un problema de resistencia do sistema para mangar ante calquera dos dous usos. Pero quizais sería compatible co dun cetro ritual.

Este esferoide perforado do Valiño, realizado en anfibolita, sitúao Eguileta nun período non anterior a finais do IVº milenio AC e non posterior aos inicios do IIº.