NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Biblioteca do museo. Edificio Santa Mª de Europa (A Carballeira)

Rúa Xílgaros s/n. Tfno.: 988 788 439 | Fax: 988 788 450

De luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

Exposición: “Escolma de Escultura”. Sala San Francisco (edificio anexo ao claustro)

Rúa da Granxa s/n. Tfno.: 988 788 417

De martes a sábado de 9.00 a 21.00 horas

Domingo de 9.00 a 15.00 horas

Luns e festivos pechado

Rúa da Granxa s/n.
Tfno.: 988 788 417

Pesos de rede. Conxunto Arqueolóxico-Natural de Santomé

Pesos de rede. Conxunto Arqueolóxico-Natural de Santomé

Decembro 2013
-
Xulio Rodríguez González
Pesos de rede
Pesos de rede

Conxunto de cinco pesos elaborados en chumbo, cuxas dimensións varían entre os 3 e os 3,4 cm de lonxitude, 1,4 e 1,6 cm de largo, 1,2 e 1,4 cm de grosor e os 0,4 e 0,6 cm de diámetro do orificio interno. O peso oscila entre 24,8 e 28,4 g. Todas as súas características permiten incluílas entre as pesas de chumbo ocas, elaboradas a partir dunha lámina dobrada sobre sí mesma xerando unha sección en U. Os pesos de chumbo están ben documentados na Península Ibérica, sendo os máis antigos os procedentes de factorías púnicas. En época romana alcanzan practicamente toda a Península, manténdose na antigüidade tardía.

Trátase, sen lugar a dúbidas, de lastres usados na pesca con rede, que veñen substituír os pesos de pedra, no que representa un avance significativo ao permitir unha maior regularidade e peso por unidade, adaptándose facilmente á corda, e conseguindo máis peso con menos volume, polo que se asegura así un comportamento uniforme da parte inferior da rede. Neste caso concreto, dado as súas dimensións, pesos e diámetro do orificio dos lastres, debéronse usar con redes de pequeno tamaño. O estudo destas pezas posibilita aproximarnos a unha actividade económica tan importante como é a pesca.